Guro Birkeli

Om kristen sjelesorg

Hva er sjelesorg?

Kristen sjelesorg er kirkens samtale-tjeneste og regnes som en del av kirkens omsorgs-praksis (diakonien). Sjelesørgeren (veilederen) ønsker å være en medvandrer i menneskets (konfidentens) liv gjennom fortrolig samtale, med fokus på relasjon. Relasjon til Gud, til våre nære og til en selv er som regel hovedårsaken til vanskeligheter i livet .
Hvilken forståelse som ligger til grunn for begrepet sjelesorg vil variere fra sjelesørger til sjelesørger, men her får du et lite innblikk i min grunnforståelse.

Kristen sjelesorg er kirkens samtaletjeneste. En medvandrer møter mennesker i samtale med et mål om en bedre relasjon til seg selv, til andre og til Gud. 
Foto: Ben White on Unsplash

Min sjelesorg-forståelse

Ordet sjelesorg kommer av det tyske ordet seelsorgen, som betyr omsorg for sjelen. Det kan fort feiltolkes til å tenkes at vi i sjelesorg kun bryr oss om det som relaterer seg til sjelen. Det er ikke en slik forståelse som råder blant de fleste sjelesørgere i dag. Som regel er det fokus på hele mennesket, vi henger sammen i gjensidig påvirkning i ånd, sjel og kropp. Jeg tenker at vi er merket av en treenig Gud når vi er skapt slik.

Noe som skiller en sjelesørger fra en psykolog, er at hos psykologen vil det ikke tilbys omsorg for ånden. Det vil ikke være naturlig å spørre om psykologen kan be eller tilby nattverd, og psykologen har heller ikke kompetanse innenfor de spesifikke sjelesørgeriske temaer, som for eksempel gudsbilder og åndelig veiledning.

På samme tid har ikke sjelesørger nødvendigvis tilstrekkelig kompetanse innenfor psykologien som fagfelt. Sjelesørger kan ikke sette diagnoser, heller ikke tilby behandling. Hvis sjelesørger mistenker psykisk sykdom, er det dennes jobb å speile konfidenten på dette, og noen ganger kan den være nødt til å råde konfidenten til å oppsøke helsehjelp. Sjelesørger behandler altså ikke sykdom, men møter mennesker i deres utfordringer i livet, da med spesielt fokus på relasjon.

Kort forklart kan man si at sjelesørgeren er en profesjonell, men nær, medvandrer.
Nedenfor utdyper jeg det jeg tenker er relevant i forhold til den som søker sjelesorg hos meg.

Min sjelesorg-praksis

Min praksis likner det Tor Johan S. Grevbo kaller fordypende (spiritual) sjelesorg. Dette kan defineres slik:

“Sjelesorg som medvandrende henvisning til Guds dype hemmeligheter” – Tor Johan S. Grevbo

“Den åndelige vandring som vi er betrodd å støtte og oppmuntre, er ingen ting som skal konstrueres. Det handler snarere om å hjelpe konfidentene til å oppdage det de allerede bærer inni seg. Veilederens oppgave er aldri å skape noe nytt, men å frigjøre de ressursene som Skaperen har nedlagt akkurat i dette mennesket” – Wilfrid Stinissen

“Sjelesorg består i at vi oppdager og holder fast ved den uutslettelige forbindelsen mellom våre liv og Gud – ikke minst når og der Han oppleves fjern og skjult” – Tor Johan S. Grevbo

Hvem kan trenge å snakke med en sjelesørger?


Det kan handle om at du er i krise. En troskrise, identitetskrise, samlivskrise, livskriser i forbindelse med store omveltninger som flytting, bytte av jobb eller mangel på jobb, dødsfall eller sykdom.
Det kan handle om sorg. Sorg over at livet ikke ble som du ønsket eller planla, sorg over tapt helse, tapt vennskap, tapt fortid.
Du kan merke vanskeligheter i kristenlivet, for eksempel kan det å be oppleves fjernt og vanskelig, fellesskapet kan oppleves kravstort eller lite givende, eller kanskje du har opplevelsen av å stå ovenfor en fordømmende Gud?
Eller du kan kjenne på vonde følelser; skam, skyld, bitterhet eller kanskje du opplever en følelsesløshet.

Det er like mange grunner til å gå i sjelesorg som det er mennesker. Det er likevel noen temaer som går igjen, og som virker som en tendens i samtiden. Dette går på at konfidenten ikke føler seg god nok eller ikke presterer godt nok. Det kan være i forhold til menneskene og fellesskapet rundt konfidenten, og for mange er det også i forhold til Gud. Det å pusle sammen et bilde av konfidentens relasjoner både opp, inn og ut er for meg veldig meningsfylt. Igjen kan vi se på treenigheten som stikker seg fram i relasjonene:
Hvordan er din relasjon til deg selv? Opplever du at du er verdifull for den du er og kan utøve egenomsorg på grunnlag av det?
Hvordan er din relasjon til dine medmennesker? Opplever du at det du presterer er godt nok utad slik at du er fri til å vise kjærlighet mot din neste?
Hvordan er din relasjon til Gud? Opplever du deg elsket av din Skaper, at Han tar imot deg slik du er, og ikke slik du skulle ønske du var?

Mitt mål er at du skal leve godt i relasjon – til deg selv, til andre og til Gud. Ta gjerne kontakt om dette treffer deg!

Q/A

Koster det penger?
Svar: Ja, dette er et profesjonellt samtaletilbud. For priser, se øvrig nettside.

Tar du imot mennesker av forskjellig tro?
Svar: Ja, jeg tar imot alle mennesker som tror at de kan ha nytte av en prat med meg.

Er det noe minsteantall timer?
Svar: Nei, du kan fint komme en gang, og så aldri la deg høre fra igjen. Det er helt opp til deg.

Trenger jeg henvisning?
Svar: Nei.

Tar du imot begge kjønn?
Svar: Jeg tar deg gjerne imot, dame eller mann. Så lenge du er komfortabel med at jeg er dame, er det en ikke-sak for meg.

Tar du imot alle aldre?
Svar: Det fordrer et visst refleksjonsnivå hos konfidenten å skulle gå i denne typen samtaler, og jeg ser det mest hensiktsmessig hos meg å ta imot konfidenter fra sent i tenårene fram til så gammel som helst:)

Tar du imot til åndelig veiledning?
Svar: Ja, men jeg tar ikke utgangspunkt i spesifikke disipliner.

Rull til toppen